ขั้นตอนการสั่งซื้อเลขทะเบียน


*** กรุณาอ่านและศึกษารายละเอียดของขั้นตอนการสั่งซื้อให้จบ ก่อนที่จะทำรายการสั่งซื้อเลขทะเบียน   เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง

 

  1. แจ้ง หมายเลขทะเบียน ที่ท่านสนใจ เพื่อให้ทางทีมงานได้ตรวจสอบว่าเลขนั้นยังว่างอยู่รึไม่
  2. ดำเนินการมัดจำ เพื่อจองเลขทะเบียน หรือชำระเต็มจำนวน  ในกรณีต้องการวางเงินมัดจำไว้ก่อน มีรายละเอียดการจองมัดจำดังนี้

 

  • 2.1 เลขทะเบียนประมูล มัดจำการจองขั้นต่ำ 5,000 บาท สำหรับเลขทะเบียนที่มีราคาไม่เกิน 50,000 บาท และหากเลขทะเบียนมีราคาเกิน 50,000 บาทขึ้นไป มัดจำ 10% ของราคาเลขทะเบียน เงินมัดจำไม่สามารถขอคืนได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเลขทะเบียนดังกล่าว
  • 2.2 เลขทะเบียนที่เป็น ป้ายขาว-ดำ มัดจำ 50% ของราคาเลขทะเบียน และมีค่ามัดจำเล่มทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ได้คืนเมื่อดำเนินการสลับหมายเลขทะเบียน จนแล้วเสร็จเท่านั้น
  • 2.3 โอนชำระเงินค่าหมายเลขทะเบียน 

 

**** ขั้นตอนการรับเอกสาร เลขทะเบียนที่ทำการสั่งซื้อ 

 

  1. นัดรับเอกสารของหมายเลขทะเบียนที่ท่านเลือก ได้ที่กรมขนส่งทางบกเขตจัตตุจักร อาคาร2 ชั้น5 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมชำระเงินในส่วนที่ยังคงค้างชำระของราคาเลขทะเบียนหลังหักจากเงินมัดจำ ภายใน 7วัน นับตั้งแต่วันที่ดำเนินการจองหมายเลขทะเบียน หากพ้นกำหนดตามที่แจ้ง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำที่ได้ชำระเข้ามาแล้ว
  2. กรณีท่านได้สั่งจองหมายเลขทะเบียนไว้แล้ว และไม่สะดวกจะเข้ามารับเอกสารของหมายเลขทะเบียนที่ท่านได้จองไว้ ทางเรามีบริการจัดส่งถึงมือท่าน ฟรี ในกรณีท่านนอกเขตกรุงเทพฯ เราจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะจัดส่งแล้วหลังจากที่ท่านได้ชำระครบถ้วนของราคาหมายเลขทะเบียนเท่านั้น 

หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านได้รับชุดเอกสารหมายเลขทะเบียนดังกล่าวแล้วเกิดสูญหาย หรือชำรุด จะมีค่าดำเนินการขอคัดสำเนาใหม่เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท/หมายเลข

 

หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามทางทีมงาน  TheTaBienRod.Com  <=คลิก

 

 

ทะเบียนสวย เบอร์สวย

ติดต่อนายทะเบียน คุณน๊อต

09-6633-6666